Servicii și produse

Maidot Engineering oferă o gamă largă de servicii care acoperă toate aspectele legate de automatizare, fie pentru instalațiile noi de procesare, fie pentru modernizarea Uzinelor existente (Revizuirea). În această secțiune este o scurtă descriere a mai multor servicii tipice.

Lucrăm în conformitate cu cele mai comune tipuri de contracte (de exemplu: Suma rambursabilă, suma forfetară a serviciilor, prețul țintă etc.), în funcție de nevoile clienților și de caracteristicile proiectului.

 

Consultanță

Consultanța este un serviciu oferit de companiile de inginerie si firmele care sustin cerințele clienților, cu privire la diferitele faze și discipline legate de dezvoltarea unui proiect. Pentru ca acestea să fie eficiente, serviciile de consultanță trebuie să fie nu numai exacte și bazate pe expertiza specifică, trebuie să fie, de asemenea, la timp și adaptate nevoilor clientului.

Conceptuală design

Faza de proiectare conceptuală vizează identificarea și susținerea unei oportunități de afaceri.

Pentru orice tip de unitate de procesare, designul conceptual cuprinde identificarea proiectului, a site-ului și a licențiatorilor de proces și selectarea oricăror alternative viabile.

În această fază, experiența Maidot Engineering este utilă pentru a ajuta clienții săi:

 • Definirea strategiilor sale de automatizare și a arhitecturii sistemului de control preliminar;
 • Selectarea tehnologiilor cele mai potrivite și actualizate.

Pentru instalațiile existente, sistemele de Maidot Engineering, bazate pe o anchetă a sitului și evaluarea stării sistemelor existente de instrumentație și automatizare, pot evalua oportunitatea și fezabilitatea înlocuirii sau modernizăriilor.

Studiu de fezabilitate

Studiul de fezabilitate este un instrument pe care factorii de decizie îl pot utiliza pentru a determina dacă și cum să realizeze o anumită investiție

Studiile de fezabilitate trebuie să se bazeze pe deciziile concepției conceptuale, adică definirea principalelor aspecte tehnice și comerciale ale unui proiect, cu reducerea la minimum a soluțiilor alternative.

Un studiu de fezabilitate include un număr de etape, cum ar fi analiza tehnică, analiza pieței, estimarea costului proiectului, analiza resurselor financiare și evaluarea profitabilității.

Maidot Engineering are experiența potrivita pentru a ajuta clienții săi:

 • Identificarea soluțiilor optime pentru toate aspectele de automatizare și telecomunicații;
 • Efectuarea oricăror analize tehnice și economice relevante;
 • Să identifice o posibilă arhitectură generală a sistemului de control;
 • Minimalizarea riscurilor și incertitudinilor proiectului;
 • Efectuarea estimării costurilor pentru automatizare și telecomunicații, la nivelul preliminar de estimare a costurilor (acuratețe: +/- 30%).

Consultanță tehnică

În timpul dezvoltării unui proiect sau a funcționării unei instalații, clientul poate avea nevoie de asistență pentru a rezolva orice problemă tehnică.

În cazul automatizării, telecomunicațiilor și instrumentelor în general, problemele se pot referi la tehnologie, alegerea materialelor sau echipamentului, depanarea, reconcilierea datelor etc.

Maidot Engineering are resursele, experiența tehnică necesară pentru a lua măsuri prompte și pentru a satisface nevoile clientului.

Integrator de Sistem

Integrarea sistemului implică, în general, plasarea unui număr de componente într-un singur sistem de control, pentru a îmbunătăți siguranța, actualitatea controlului și a funcționării.

IT01.jpg

Dezvoltare de software

Maidot Engineering ofera aceste servicii:

 • PLC Aplicații software pentru sistemele Siemens Simatic S7.
 • Aplicații software HMI pentru sistemele Siemens.
 • SCADA Aplicații software pentru sistemele Siemens.
 • Integrarea SCADA cu ERP.
 • Sisteme de urmărire pentru producere și materiale.
 • Aplicații de colectare a datelor pe sisteme IBA sau personalizate.
 • Aplicații HMI personalizate cu interfață webAplicații de colectare a datelor pe sisteme IBA sau personalizate.